Välkommen till Barnfysioterapeuten

Anna Öhman Leg Fysioterapeut Fil Dr, Specialist i Pediatrik.

 

Barnfysioterapeuten finns inom Vallgravarna,

Östra Larmgatan 13, Göteborg.


Alla barn är välkomna med eller utan remiss. Remissfritt gäller för alla åldrar. Jag är ansluten till Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och för barn och ungdom 0-20 år är besöket kostnadsfritt. 

Vid uteblivit besök eller sent återbud debiteras du enligt gällande regler 200 kr, gäller alla åldrar. 


Jag har specialistkompetens inom pediatrik och lång erfarenhet av att bedöma/behandla barn och ungdomar. Pediatrik är den specialitet inom medicinen som handlar om spädbarns, barns och ungdomars hälsa och sjukdomar. Jag samarbetar med BVC, Barn och ungdomsmottagningarna samt med skolhälsovården.


Vanligt förekommande sökorsaker:

Försenad/avvikande motorik,   

Bedömning av motorik                           

Torticollis PT, MT, SMT mm

Skallasymmetri, Plagiocefali (sned skallform), Brachycefali (platt bakhuvud), Skafocefali (avlång skallform).  

Spädbarnskolik.                 

Plattfothet

Avikande/annorlunda gångmönster, intåighet, uttåighet.

Barn som går på tå  

Smärta häl/fot och ben 

Hypermobilitet/överrörlighet

EDS 

Andra neurologiska problem

Andra ortopediska problem 

Spänningshuvudvärk och migrän                               Läs mer

         Rikshandboken

  • Bedömning av motorik Bedömning innebär inte bara att se vad barnet kan utan också hur det gör. Fokus på möjligheter inte på svårigheter. Test som kan användas för strukturerad bedömning är SOMP-I för barn 0-12 månader, AIMS för barn 0-18 månader, Movement ABC för barn 3-16 år

  • Torticollis: det finns över 80 olika orsaker till torticollis, vanligast är medfödd torticollis (CMT), mild paroxysmal torticollis och okulärt betingad torticollis.

  • Skallasymmetri plagiocefali/brachycefali/skafocefali Vanligast är lägesbetingad skallasymmetri, en mer ovanlig orsak är kraniosynostosis som innebär förtidig sammanväxning av skallens suturer,

  • Spädbarnskolik Akupunkturbehandling 2-3 ggr/veckan kan inom 2-3 veckor ge klar förbättring. Prova mjölkfrikost innan start av akupunkturbehandling

         Mer om kolik

  • Hypermobilitet,
  • Bedömning med Beighton och Hospital del Mar, rådgivning, träningsprogram, kinesiology tejpning, akupunktur. 

         EDS nationellt vårdprogram