Barnfysioterapeuten erbjuder kurser

 

För fysioterapeuter

Torticollis och skallasymmetri tre heldagar, uppdelat på två tillfällen.

Kinesiology tejpning barn, halvdag

 

För BVC

Skallasymmetri och torticollis 2 h

Motorisk utveckling små barn 2 h

  

Congenital Muscular Torticollis och skallasymmetri för fysioterapeuter.

Kursinnehåll: Torticollis, Skallasymmetri: plagiocefali, brachycefali, kraniosynostosis. Bedömning; skallasymmetri och torticollis.

Praktisk träning, bedömning. Behandling; skallasymmetri och torticollis
Några andra former av torticollis som inte är ovanliga att påträffa.
Patientfall. Praktisk träning, behandling. Kineso tape vid torticollis

Kursen är två heldagar, fika och lunch ingår. Kursen hålls 1-2 ggr/år.

Då jag nu är i mindre lokal max 8 deltagare.

Kostnad 10 500 inkl. moms.

För intresseanmälan via mejl kontakt(at)barnfysioterapeuten.se


Fördjupningskurs torticollis för fysioterapeuter som gått grundkursen

Kursinnehåll: Bilateral torticollis, Behandling efter operation.
Andra typer av torticollis som man bör ha kunskap om.
Kraniosynostosis, veta vilka sorter som finns och hur man kan känna igen dem. Undersökning, bedömning och behandling barn över 2 år med torticollis, Vuxna med kongenital torticollis.
Kinesiology tejpning som komplement vid torticollis.
Praktisk träning. Fiktiva fall. Massage efflurage innan stretching mm

Kostnad 3 500 kr inkl. moms

 

Introduktion/inspirations kurs Kinesiology tejpning barn, för fysioterapeuter.

Inga förkunskaper behövs, praktisk kurs, kommer visa några tejpningar som jag använder på barn med olika problem.

Korrigerande teknik, smärtlindrande, faciliterande, stabiliserande.

Kursen är en halv dag och går när det finns intresse. Min 4 och max 8 deltagare. ’

Kostnad 875 kr inkl. moms

För intresseanmälan via mejl kontakt(at)barnfysioterapeuten.se 

 

Kurs BVC skallasymmetri och torticollis

Veta hur/varför skallasymmetri uppstår, göra en enkel bedömning samt hur man kan förebygga skallasymmetri.

Och att känna igen torticollis.

Kursen är 2 h Min 4 och max 10 deltagare.

Kostnad 625 kr inkl. moms

För intresseanmälan via mejl kontakt(at)barnfysioterapeuten.se

 

Kurs BVC motorisk utveckling små barn

Jag ser en hel del barn där föräldrarna i bästa välmening inte ger sina barn tillräckligt med träning, vilket kan resultera i nedsatt huvudkontroll, sen motorisk utveckling, platt/sned skallform. Träning som i bästa fall ges barnet spontant utan att man tänker på att det är träning. Normalvariationen när barn lär sig att vända/rulla, krypa, sitta mm är stor, kunskapen om normalvariationen varierar, i många böcker få man ett medelvärde och inte normalspannet, vilket gör att ett barn kan betraktas som sent trots att hens utveckling ligger inom normalspannet.

Hur ser motorisk utveckling ut, stora skillnader när olika barn lär sig saker.

Vad är viktigt för att ge så optimala förutsättningar som möjligt.

Vad är viktigt att förmedla till osäkra föräldrar.

Kursen är 2 h Min 4 och max 10 deltagare.

Kostnad 625 kr inkl. moms

För intresseanmälan via mejl kontakt(at)barnfysioterapeuten.se

 

Föräldrar

Små barns motoriska utveckling

Kursen vänder sig till er som vill veta hur man kan ge bra förutsättningar för motoriskt lärande. Vad man bör och inte bör göra. Kunskap om att normalvariationen när barn lär sig saker är stor. Det är viktigare hur barnet utför en viss aktivitet än i vilken ålder det sker.

Kursen är 2 h Min 4 och max 10 deltagare.

Kostnad per person 250 kr inkl. moms. Kostnad föräldrapar 375 kr inkl. moms

För intresseanmälan via mejl kontakt(at)barnfysioterapeuten.se


Föräldrar

Förebygga skallasymmetri

Hur uppstår skallasymmetri, vad kan man göra för att förebygga,

Kursen är 1h Min 4 och max 10 deltagare.

Kostnad per person 190 kr inkl. moms. Kostnad föräldrapar 315 kr.

För intresseanmälan via mejl kontakt(at)barnfysioterapeuten.se