Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand.

Om Anna

Förutom att ta emot patienter föreläser och håller jag kurser om torticollis och skallasymmetri för kollegor nationellt och internationellt. Har föreläst i Sverige, Norge, Danmark, Holland, Spanien och USA. Håller i ett nätverk för fysioterapeuter som arbetar med torticollis. Jag har ingått i en expertgrupp hos Socialstyrelsen år 2010-2013 ”En vägledning för hälso och sjukvårdspersonal”. Har sammanställt ”lek på mage” för 1177, samt en tidigare version av ”Lek på mage” som används runt om i landet. denna finns även på danska och engelska. Har samarbetar med verksamhetsutvecklare och en grupp barnsjuksköterskor på BVC i VG-region för att förbättra arbetet med att förebygga och hantera skallasymmetri på BVC.

Disputerade år 2008 med en avhandling om Congenital muscular torticollis. Är författare till 25 vetenskapliga artiklar.                           

Jag är Certified assessor of the Del Mar scale (bedömning av hypermobilitet).  

 

Meritsammanställning

Anna Öhman

Utbildning

2008              Doktorsexamen, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi

2007              Licentiatexamen, Göteborgs Universitet

2004              Specialistkompetens i pediatrik utfärdat av vetenskapliga rådet inom legitimerade sjukgymnasters riksförbund.

2004              Magisterexamen i sjukgymnastik, Göteborgs Universitet.

2002              Kandidatexamen i sjukgymnastik, Örebro universitet.

1990              Sjukgymnastexamen vid Vårdhögskolan, Göteborgs universitet.

 

2022-              Barnfysioterapeuten, Östra Larmgatan 13.

2013-2022       Egenföretagare på Friskispraktiken.

2007-2013       Specialistsjukgymnast, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.

1996 - 2006    Leg. Sjukgymnast, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg.

1990-1996      Leg. Sjukgymnast på Centralkliniken, Östra Sjukhuset i Göteborg.           

 

Universitetskurser

2012              Cerebral palsy – causes, symptoms and treatment                                     

2011               Handledning i forskarutbildning, Göteborgs Universitet                         

2008              Hälsoekonomi, forskarkurs, Göteborgs Universitet.                                

2007              Evidensbaserad medicin, forskarkurs, Göteborgs Universitet.                 

2007              Kvalitativ metodik I, Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap              

2007              Linear models – PhD course. Göteborgs Universitet.                               

2006              Muskuloskelettala sjukdomar; aktuella forskningsmetoder, forskarkurs  Göteborgs Universitet                  

2006              Rörelseapparaten, forskarkurs, Karolinska Institutet                             

2006              Barnneurologi, forskarkurs Göteborgs Universitet                                  

2006              Baskurs forskarutbildningen. Göteborgs Universitet                               

2005              Att mäta barns Hälsa, forskarkurs, Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap                                                                         2003              Sjukgymnastik för barn och ungdom, Göteborgs universitet.                   

2003              Uppsatskurs i sjukgymnastik, Göteborgs universitet.                              

2003              Klinisk utvärdering, Linköpings universitet.                                         

2002              Barnneurologikurs tvärvetenskaplig, Göteborgs universitet.

2002              Uppsatskurs i sjukgymnastik, Örebro universitet.                                  

2001              Vetenskaplig metodik, Göteborgs universitet.                                        

2000              Dokumentation och kvalitetssäkring, Göteborgs universitet.                  

1999              Vetenskaplig metod och statistik i pediatrisk forskning, Chalmers Göteborg.                                                                        


Övrigt

Medförfattare till ett kapitel om torticollis. Klackenberg E, Öhman A. Kongenital muskulär torticollis. In: Beckung E, Broberg E, Rösblad B. Sjukgymnastik för barn och ungdom teori och tillämpning. Studentlitteratur.  Lund 2001. Uppdaterat 2013 i boken Fysioterapi för barn och ungdom. Studentlitteratur

Anordnat, föreläst och sammanställt material i kurser om congenital muscular torticollis för fysioterapeuter i Sverige, Danmark och Norge. Under åren 1999 till 2022

Anordnat, föreläst och sammanställt material för BVC om skallasymmetri, förebygga, bedöma och behandla 2007 - 2019

Föreläst för sjukgymnaststuderande om barns motoriska utveckling, torticollis och skallasymmetri 2009-2013.

Handledare för fysioterapeuter och fysioterapeutstudenter, kandidat, magister och mastersnivå.

Deltagit som sakkunnig i Socialstyrelsens grupp ang. råd för att förebygga plötslig spädbarnsdöd 2010-2013

Speaker at CSM APTA, Denver USA. Torticollis skull asymmetry, craniosynostosis, 2020.

Föreläst i Spanien om skallasymmetri och torticollis 2018.

Föreläst i Holland om torticollis, 2013.

Föreläst på Fysioterapidagarna, Göteborg, 2013.


Avhandling

Congenital muscular torticollis

 

Artiklar

 • Öhman A, Beckung E. En kartläggning av barn födda mellan 1990-1996 som tidigare behandlats för congenital muscular torticollis. Nordisk Fysioterapi 2004;8:63-73.
 • Öhman A, Beckung E. Functional and cosmetic status in children treated for congenital muscular torticollis as infants. Advances in Physiotherapy. 2005;7(3):135- 40.
 • Öhman A, Perbeck Klackenberg E, Beckung E, Haglund-Åkerlind Y. Functional and cosmetic status after surgery in congenital muscular torticollis. Advances in Physiotherapy 2006;8(4):182-187.
 • Öhman A, Beckung E. Reference values for range of motion and muscle function in the neck - in infants. Pediatr Phys Ther. 2008;20:53-58.
 • Öhman A, Nilsson S, Beckung E. Validity and reliability of the Muscle Function Scale, aimed to assess the lateral flexors of the neck in infants. Physiother Theory Pract. 2009;25(2):129-137.
 • Öhman A, Nilsson S, Lagerkvist A-L, Beckung E. Are infants with torticollis at risk for having a delay in achieving early motor milestones compared with a control group of healthy infants? Dev Med Child Neurol. 2009;51:545-550.
 • Öhman A, Nilsson S, Beckung E. Stretching treatment for infants with Congenital Muscular Torticollis physiotherapist or parents, the treatment dilemma. PM&R 2010;2(12):1073-1079
 • Öhman A, Mårdbrink E-L, Stensby J, Beckung E. Evaluation of treatment strategies for muscle function in infants with congenital muscular torticollis. Physiotherapy Theory Practice 2011;27(7):463-470.
 • Öhman A. Inter rater and intra rater reliability of the modified severity scale for assessment of plagiocephaly, among physical therapists. Physiother Theory Pract. 2012;28(5):402-6.
 • Öhman A. The Immediate Effect of Kinesiology Taping on Muscular Imbalance for Infants With Congenital Muscular Torticollis . PM&R 2012 4(7):504-8.
 • Schubert-Hjalmarsson E, Öhman A, Kyllerman M, Beckung E. Pain, balance, activity, and participation in children with hypermobility syndrome.Pediatr Phys Ther. 2012;24(4):339-44. ·      
 • Öhman A, beckung E. A pilot study on changes in passive range of motion in the cervical spine, for children aged 0-5 years. Physiother Theory Pract. 2012 Dec 27. [Epub ahead of print].·      
 • Öhman A, Beckung E. Children Who had Congenital Torticollis as Infants Are Not at Higher Risk for a Delay in Motor Development at Preschool Age. PM R. 2013 May 20. doi:pii: S1934-1482(13)00281-5. 10.1016/j.pmrj.2013.05.008. [Epub ahead of print]
 • Öhman A. A pilot study, a specially designed pillow may prevent developmental plagiocephaly by reducing pressure from the infant head. Health 2013;5(6A2):32-37.
 • Öhman A, Mårdbrink E-L, Orefelt C, Seager A, Tell L, Arrenhius Klackenberg. The Physical Therapy Assessment and Management of Infants with Congenital Muscular Torticollis. A Survey and a Suggested Assessment Protocol for CMT. J Novel Physiotherapy. 2013,3:4.
 • Öhman A. Kinesiology Taping a TherapeuticTool in the Paediatric Population? Novel Physiotherapy. 2013, 3:5 
 • Öhman A. The status of the cervical spine in preschool children with a history of congenital muscular torticollis.  Open J Therapy Rehab . 2013;1 (2):31-35.
 • Öhman A, Westblom C, Henriksson M. Hypermobility among school children aged five to eight years: the Hospital del Mar Criteria gives higher prevalence for hypermobility than the Beighton score.  Clin Exp Rheumatol. 2014;32(2):285-90. Epub 2013 Oct 17.
 • Öhman A. A specially designed pillow may be used as treatment for young infants with developmental plagiocephaly. Health 2013;5(12):2064-2067.
 • Anna M Ohman IOPTP 2013, Chapter: Newsletter about congenital muscular torticollis
 • Öhman A. A Specially Designed Pillow Can Decrease Developmental Plagiocephaly in Young Infants. Health 2014;6 (9). 
 • Öhman A Beighton Scores for healthy infants at the age of three months. Open J Therapy Rehab 2015;3:40-45.
 • Öhman A. The immediate effect of kinesiology taping on muscular imbalance in the lateral flexors of the neck in infants: a randomized masked study. PM R. 2015 May;7(5):494-8
 • Wennergren G, Nordstrand K, Alm B, Möllborg P, Öhman A, Berlin A, Katz-Salamon M, Lagercrantz H. Updated Swedish advice on reducing the risk of sudden infant death syndrome. Acta Paediatr. 2015 May;104(5):444-8
 • Öhman A. A craniometer with a headband can be a reliable tool to measure plagiocephaly and brachycephaly in clinical practice. Health. 2016;8:1258-1265.
 • Öhman A.Holmberg Bjärlestam E. To prevent and handle positional deformational skull asymmetry in infants. Open J Therapy Rehab. 2020;8:13-27.

Övriga kurser efter år 2008, ej universitetskurser

2017              Barn och ungdomars skador och rehabilitering, Sportrehabkliniken, Stockholm

2017              JEMS för barn. Stockholm

2015              Barnortopedi, Barnortopediskt centrum, Stockholm

2015              Öronakupunktur, AKAB, Stockholm

2015              Sporttejpning, Göteborg

2015              Spädbarnssmärta, AKAB, Stockholm

2013              Behandlingskurs det lilla barnet. Uppsala

2013              Bedömningskurs SOMP-IT, Uppsala

2013              Explore Fascia, Body Tech, Göteborg

2011              Kinesiology taping, Spider Tech, Kanada

2011              Kinesiology taping, arbetsterapi, Body Tech Göteborg

2011              Kinesiology taping,  Body Tech, Göteborg

2009              Physical exploration of joint hypermobility Certified assessor of the Del Mar scale, Barcelona

2008              Kinesiology taping, Body Tech, Göteborg